Kadra

Prowadzący zajęcia posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i merytoryczne. Podczas zajęć kadra  dzieli się z kursantami swoim cennym  doświadczeniem zdobytym podczas pracy zawodowej. Są to  menedżerowie wyższych szczebli, wykładowcy uczelni wyższych, zawodowcy oraz właściciele firm specjalizujący się w konkretnych branżach, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.