Praca

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ALKON nawiąże współpracę z wykładowcami posiadającymi kwalifikacje do nauczania na kursach i szkoleniach prowadzonych przez naszą placówkę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzają kwalifikacje zawodowe na adres:

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ALKON
ul. Teofila Firlika 41
71-637 Szczecin

lub mailowo:
ck@alkon.com.pl