Oferta szkoleniowa

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz uzyskanie Zaświadczenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.  PROGRAMU KURSU  – kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej I. Blok ogólnoprawny Przepisy regulujące zasady wykonywania … czytaj więcej »

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

OFERTA SZKOLENIOWA – kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Szkolenie polecane jest głównie tym, którzy chcą podjąć pracę jako ochroniarz. W ramach programu jest wyszkolenie strzeleckie – przygotowujemy do egzaminu celem uzyskania pozwolenia na broń, techniki interwencyjne i samoobrona, pierwsza pomoc, są też bloki zawodowe, prawne, managerskie, związane z … czytaj więcej »

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

OFERTA SZKOLENIOWA – Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Kurs prowadzony jest w celu spełnienia obowiązku ustawowego oraz odświeżania i usystematyzowania wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Obowiązek ustawowy Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 … czytaj więcej »

Członek służby porządkowej i służby informacyjnej

Cel: zapoznanie z zakresem wykonywania zadań przewidzianych dla członków służb porządkowych i służb informacyjnych na imprezach masowych. PROGRAM KURSU –    Bezpieczeństwo imprez masowych –    Misja służb organizatora imprezy masowej –    Zagadnienia prawne –    Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej –   … czytaj więcej »

Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania działań przewidzianych dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.  PROGRAMU KURSU  – Kierownik do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych Bezpieczeństwo imprez masowych . Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby … czytaj więcej »

Licencja detektywa

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego otrzymanie licencji detektywa bez zdawania egzaminów. PROGRAMU KURSU  NA LICENCJĘ  DETEKTYWA Ochrona danych osobowych Pojęcie danych osobowych. Organy ochrony danych … czytaj więcej »

Opracowywanie planów ochrony

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie  w formach bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego PROGRAM 1. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania. 2. Wpływ charakteru produkcji … czytaj więcej »

Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania działań przewidzianych dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.  PROGRAMU KURSU  – Kierownik do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych Bezpieczeństwo imprez masowych . Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby … czytaj więcej »

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem  kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej. Ramowy program kursu: – Pedagogika – Psychologia – Metodyka – Praktyka … czytaj więcej »

Kurs na detektywa

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów uzyskanie licencji detektywa. Program kursu: I.Ochrona danych osobowych 1. Pojęcie danych osobowych 2. Organy ochrony danych osobowych 3. Zasady … czytaj więcej »